ASSOCIACIONS


en tot el CerCAT   en aquesta secció
Recerca Avançada  

 
CerCAT Índex d'Internet


WEBS relacionades amb el tema
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona
L’ACM de Catalunya i Balears nasqué de la fusió de dos cenacles fundats amb cinc anys de diferència. El primer fundat el 1872 per cinc estudiants de Medicina. La ACMT (Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona) s’erigeix en la filial de ACMCB.
ACAIM, Associació Catalana d'Atenció i Intervenció Musicoterapèutica
L’ACAIM està integrada per musicoterapeutes titulats procedents de diferents disciplines (psicòlegs, docents, músics, infermers...) que tenen com a principals objectius promocionar i aplicar la musicoteràpia garantint un servei professional de qualitat.
ACTEF Associació d’Altes Capacitats i Talents d´Eivissa i Formentera
L’Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera neix l’any 2007 com a aasociació sense ànim de lucre que servis de punt de trobada per a les families preocupades pel desenvolupament integral dels seus fills. Contingut en català mínim.
ADER - Associació De Malalts del Ronyó de Catalunya
Entitat fundada l'any 1976 amb més de 1.000 associats. Assistència als malalts renals, millora de l'oferta terapèutica i foment de la donació d'òrgans i la recerca. Ofereix: Quiromassatge, ioga, tractament podològic, assistència social i psicològica…
AGAL - Associació Gironina d'Ajut al Ludòpata
Associació que ajuda les persones afectades i les famílies, mitjançant tractament individualitzat i teràpies de grup. Vetlla pel compliment de la normativa, sensibilitza la població, i realitza estudis relatius a la ludopatia a les comarques de Girona.
Agència de Salut Pública de Barcelona
L'ASPB va començar a funcionar l’1 de gener de 2003, és governada per la Junta de govern. Per al seu funcionament, l'organigrama s'estructura en cinc grans branques de producció de serveis, la tecnoestructura s'agrupa en la Direcció de Recursos.
Agrupació Catalana d'Establiments Sanitaris - ACES
Orientada a la defensa d'una alta qualitat assistencial i dels interessos de les empreses i posa tots els esforços cap a la universalització de l'atenció sanitària i la lliure elecció, per part del pacient, de la seva preferència.
Agrupació de Radiòlegs de Catalunya
Pàgina web oficial de la Agrupació de Radiòlegs de Catalunya. Representa un punt de trobada dels radiòlegs dels hospitals comarcals de Catalunya, amb moltes dades sobre aquesta especialitat.
AMALIB: Associació de Mestres d'Audició i Llenguatge de Les Illes Balears
Lloc web de l’AMALIB: Associació de mestre d'Audició i Llenguatge de Les Illes Balears. Presidenta: Eugènia Romero. Vicepresidenta: Teresa Bonache. Secretària: Lorena Valenzuela. Omplir el full d'inscripció. Domiciliació bancària de la quota anual.
APPS - Federació Catalana pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual
La Federació catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual ofereix serveis especialitzats en l'atenció a les persones amb retard mental de Catalunya ia les seves famílies: atenció precoç, i escoles d'educació especial.
APSO
Atenció a persones sordes i sordcegues. Primera empresa creada a Catalunya (any 2005) per oferir serveis especialitzats en l'atenció a persones sordes i sordcegues, eliminació de les barreres de comunicació i l’accessibilitat. Serveis professionals.
AranSalut
Pàgina del servei aranès de Salut. Estem construint AranSalut. Aviat podreu accedir als continguts. Disculpeu les molèsties. Servici Aranès dera Salut SAS.
Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis
L’AEEG està constituïda per pacients i famílies de pacients afectats pels diferents tipus de glucogenosis, així com per personal sanitari amb interès en el tractament d'aquestes malalties. Amb seu a Montcada i Reixac. Disposa de Traductor automàtic.
Associació Alzheimer Catalunya
Entitat que va néixer l’any 1988 de trobades de professionals en el camp de l’Alzheimer i altres demències. Volem donar respostes a l’augment d’afectats per aquestes malalties. Línies d’actuació, projectes, actualitat, dades, pliblicacions, enllaços, …
Associació Anticoagulats de Lleida
L’associació vol estar al servei de la persona anticoagulada, lluitar per una millor assistència sanitària per aconseguir una major qualitat de vida dels socis i familiars, donant-li informació i suport moral per superar les seves preocupacions i dubtes.
Associació Asperger del Camp de Tarragona
Associació de famílies amb fills i filles amb trastorn del desenvolupament en interacció social. Dóna a conèixer aquesta síndrome, promou la sensibilització social i la integració en serveis i activitats de la comunitat. Col·labora amb els professionals.
Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica
Entitat que pretén donar solucions al col·lectiu d'infermers i infermeres pediàtrics del nostre país en els àmbits laboral, tècnic, formatiu, preventiu, tractament i rehabilitació (secundària i terciària). Jornades i congressos, documents i publicacions.
Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual
Web de l’Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual. L’ACOTV és una organització integrada per professionals de l’òptica i l’optometria disposats a fer fron a les demandes visuals de la nostra societat. Consells visual i especialistes.
Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries
L’ACAH és una associació aconfessional, apartidista, no governamental i sense lucre la seva finalitat és millorar la qualitat de vida dels afectats per malalties que s’engloben en el grup de les atàxies, dels qui les pateixen o les persones properes.
Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals
L'Associació Discapacitat Visual Catalunya (ACCDV) treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat visual, i exercir una tasca de divulgació de la problemàtica del col·lectiu per aconseguir millorar la seva integració social.
Associació Catalana de Diabetes
L'ACD, neix de la fusió de la Societat Catalana de Diabetis i l'Associació Catalana d'Educadors en Diabetis. Agrupa tots els professionals en la diabetis (metges, infermeres, educadors, podòlegs, pedagogs i tècnics en aquesta patologia).
Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes
L'ACDN és una entitat que neix davant la necessitat de aglutinar, vetllar y treballar per als dietistes-nutricionistes de la societat catalana. Posem al servei de l'associat/da tota una sèrie de serveis. Codi Deontològic, notícies, jornades, …
Associació Catalana de Fibrosi Quística
Des del 1988 treballa per la qualitat de vida dels afectats i les seves famílies, lluita contra les causes amb participació de malalts, famílies i tota la societat. Informació i formació, suport, acompanyament malalts, recerca, formació…
Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil
L'Associació neix l'any 1995. Vol donar resposta a les necessitats de les famílies amb fIlls amb la síndrome X frágil, un trastorn genètic de transmissió familiar lligat al cromosoma X. Espai de recolzament a les famílies dels afectats. Dades generals.
Associació Catalana de l'Afectat d'Esclerosi Múltiple La Llar
Associació Catalana la Llar de l'afectat d'esclerosi múltiple. entitat formada per afectats per aquesta malaltia crònica i altres malalties de caràcter neurodegeneratiu. Creada a l’any 1987 un petit grup de persones que patien malalties d’aquestes.
Associació Catalana de les Neurofibromatosis
Les neurofibromatosis, són un conjunt de desordres genètics progressius, causants d’innumerables tumors que creixen al llarg de diversos tipus de nervis, i que també poden afectar al desenvolupament d’altres teixits, especialment els ossos i la pell.
Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis C - ASSCAT
Creada per malalts i familiars, agrupa als afectats a Catalunya i afronta els dubtes i necessitats de la vida diària, amb l’hepatitis C. Treballem per posar fi al clima d’obscurantisme que envolta la malaltia. Informació, articles, activitats, fòrum
Associació Catalana de Musicoteràpia
Espai oficial de l’Associació Catalana de Musicoteràpia. Presentació de l’entitat, junta directiva, directori de musicoterapeutes, enllaços relacionats, formació, supervisió, col·laboradors, contacte, associar-se, formació en cursos i jornades d’estiu.
Associació Catalana de Professionals de Salut Mental
Associació interdisciplinar que agrupa professionals de l’àmbit de la salut mental. Finalitat: Desenvolupar el model d’atenció a la salut mental: comunitària, biopsicosocial, integral (promoció de salut, prevenció, tractament i rehabilitació, i defensa).
Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica
L’ACPP està formada per llicenciats i doctors en psicologia, psiquiatria o medicina acreditats per exercir tractaments de psicoteràpia psicoanalítica segons els requisits reflectits en els estatuts. Membre de AEPP, EFPP, i FEAP. Activitats de l’entitat.
Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa ACEBA
Representa els EAP d'Atenció Primària autogestionats de Catalunya. Som 12 centres proveïdors de l'Atenció Primària per al Sistema Públic de Salut, repartits en tot el territori català. 450 professionals atenem una població de 250.000 persones.
Associació Catalana d'Uròlegs de Comarques - ACUC
Intercanvi d'informació científica i professional. Junta , revista, pacients, professionals, urologia i comarques, col·laboracions i socis en les comarques, serveis i web, interns ACUC, etc.
Associació Catalana per a la Integració del Cec
L'Associació Catalana per a la Integració del Cec és una agrupació de persones, cegues o no, interessades a treballar en aspectes relacionats amb la integració de les persones amb discapacitat visual en la societat. L’àmbit d'actuació és Catalunya.
Associació Catalana Pro Persones Sordcegues
L'APSOCECAT, amb o sense discapacitats afegides i llurs famílies. Fundada l'any 1999 per un grup de pares amb fills amb sordceguesa congènita. Des de llavors l'organització ha anat creixent i adequant els projectes als recursos existents.
Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia
Informació i assessorament en relació a aquestes malaties. Els trastorns de la conducta alimentària: Anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa i trastorn per ingesta compulsiva. L’associació, recursos, documents i adreces d’interès.
Associació d'Afectats per la Síndrome de Marfan a Catalunya
Formada per un grup d'afectats per la malaltia i familiars, neix l'any 2009. La síndrome de Marfan és una malaltia genètica del teixit connectiu que afecta al sistema cardiovascular, aparell locomotor, als ulls, els pulmons i a la pell. Símptomes.
Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet
Afectats/des per l'amiant del Vallès, sobretot veïns de Cerdanyola del Vallès i Ripollet. Uns cinquanta malalts i familiars afectats per asbestosi, integren l'associació. El Vallès s’enregistra 400 casos d'asbestosi. Uralita, S. A. causa la malaltia…
Associació de Bipolars de Catalunya
Pàgina de l'Associació de Bipolars de Catalunya. Sobre el transtorn bipolar, s'ofereix informació pels afectats, dades diverses de l'entitat i agenda d'activitats programades. Comunitat virtual.
Associació de Diabètics de Catalunya - ADC
Entitat que aplega diabètics i tutors de nens diabètics, familiars i col·laboradors sensibilitzats per problemes que deriven d'aquesta carència. Ajut i defensa del diabètic.
Associació de Difusió de la Comunitat Sorda - ADCS - Difusord
Eliminació de barreres comunicatives i informatives per a persones sordes. Difusió de notícies relacionades amb els sords, la comunitat sorda, la llengua de signes, les noves tecnologies que beneficien, temes afins i activitats. Contingut català mínim.
Associació de Famílies de Múltiples de Catalunya
Entitat composta per un grup de famílies de múltiples (bessons, trigèmins i més) que ens varem unir, al 2005, per donar a conèixer l'especial situació excepcional que viuen les famílies que tenen dos, tres o més filles o fills fruit d'un mateix part.
Associació de Families Monoparentals del Garraf Assofamoga
Informacions que pot interessar relacionades amb les famílies de un sol progenitor o monoparentals i que es produeixin tan a nivell de la nostra comarca del Garraf, com de Catalunya o de àmbit nacional per tenir una major informació dels nostres drets.
Associació de Malalts de Parkinson Terres de l'Ebre
Orienta, assessora, informa i educa als malalts de Parkinson i familiars i/o cuidadors. Facilita, millora, i controla l’assistència als malalts de Parkinson per mantenir la qualitat de vida digna en el possible, procurant els seus serveis sanitaris.
Associació de Malalts i Afectats Reumàtics, Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica d’Andorra
Pàgina de l’Associació de Malalts i Afectats Reumàtics, Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica d’Andorra. Entitat creada al principat l’any 2003, per ajudar als afectats d’aquestes malaties. Informació de les malaties i activitat.
Associació de malalts i familiars d'ictus de Lleida, AMILL
Associació creada l’any 2009, formada per afectats per la malaltia, familiars, professionals en el món de la medicina, en les teràpies de la recuperació i simpatitzants. Entitat que neix de la necessitat de donar suport, orientar, formar i informar.
Associació de Persones Sordes de Sabadell
Fundada a l’any 1959, l'Associació de Persones Sordes de Sabadell és una entitat sociocultural d'àmbit comarcal que s'adreça a la població de persones sordes i sordcegues residents a Sabadell i localitats properes. Intèrprets de llenguatge de signes.
Associació de Persones Sordes de Tarragona i Comarques
L’ASOTARCO és una entitat sense lucre fundada l’any 2008. Un dels seus principals objectius és donar a coneixer la Llengua de Signes Catalana (LSC) i lluitar per la total eliminació de les barreres de comunicación existents en la societat actual.
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB)
Ong interdisciplinària d'àmbit autonòmic formada per persones interessades en la salut afectiva i sexual i la planificació familiar. Vol impulsar, fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva.
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
Federació d'estudiants de medicina, odontologia, farmàcia... de tota la geografia de parla catalana, des d'Alacant fins a Mallorca. Organitza diverses activitats com intercanvis clínics internacionals, grups de treball...
Associació Dis Seg
Associació cerverina per la comarca de La Segarra, fundada el 2011. Vocalia de l'Associació Catalana de Dislèxia i altres dificultats específiques, formada per un grup de professionals, mares i pares amb fills dislèctics o amb dificultats d'aprenentatge.
Associació Dones pel Lleure i la Salud
Bloc de l’Associació Dones pel Lleure i la Salud (ADELLS), entitat de la ciutat de Lleida. Cada dilluns i divendres de 5 a 6 de la tarde ens reunim per a fer els exercicis de gimnàstica que ens dirigeis la monitora Belen.
Associació Espanyola de Massatge Infantil - AEMI
AEMI és la branca espanyola de L'IAIM (International Association of Infant Massage), i promou la comunicació i estimulació afectiva entre pares i fills mitjançant el tacte. Oferim cursos de formació.
Associació Gironina de Sords
Associació fundada l’any 1976. Treball per aconseguir la supressió de barreres de comunicació i la igualtat social, integrar les persones sordes en els diferents àmbits i millorar la seva qualitat de vida. Assessorament en tot a la comunitat sorda.
Associació Namasté
Associació pel desenvolupament integral de la persona, sense lucre, que promou l’aprenentatge del que pugui contribuir al benestar del cos i la consciència. Ens interessa la salut, benestar, presa de consciència, canvi evolutiu individual i social.
Associació per al Parkinson Terres de Lleida
Entitat que aten i orienta a les persones que pateixen la malaltia de parkinson i els seus familiars i cuidadors. Objectius de l’associació van dirigits a contribuir en la millora de la qualitat de vida dels afectats i dels seus familiars. Activitats.
Associació promotora de la Fundació per a l'Ajut a Nens i Joves d'Altes Capacitats de Catalunya
ONG creada el 2005, per un grup de pares de famílies treballadores, amb fills d’altes capacitats intel·lectuals que decideixen unir els seus esforços per fer front a les múltiples dificultats que es deriven de la sobredotació dels seus fills. Activitat.
Associació Provincial de Laringectomitzats de Lleida
Notícies i informació relacionada amb el càncer de laringe i persones laringectomitzades. Els nostres professionals ajudaran a la persona laringectomitzada i a la seva família, amb consells i tractament psicològic si fos necessari. Els logopedes.
Associació Salut i Família
Entitat privada. La finalitat de contribuir a l'anàlisi pluridisciplinar, a l'intercanvi d'idees i a articular solucions operatives que ajudin a millorar la salut i qualitat de vida de les famílies i de cadascun dels membres, en especial dels més dèbils.
Associació Tarraco Salut
Pàgina web de l’Associació TarracoSalut. Associació TarracoSalut per a l'acompanyament de persones hospitalitzades. Usuaris de la Província de Tarragona. El seu àmbit és totes les comarques de Tarragona, i la seva seu és a la ciutat de Tarragona.
Associacio Vallès Amics de la Neurologia
L'AVAN és una entitat que vetlla per millorar la qualitat de vida tant de les persones afectades per malalties neurològiques com els seus familiars i entorn, oferint suport social, terapèutic i de lleure, establint un compromís d’atenció i proximitat.
Associats del Pòlio i Postpòlio de Catalunya
Constituïda per persones que pateixen seqüeles de la poliomielitis o la síndrome postpolio (SPP), també denominada paràlisis infantil. Treballa per a què la SPP, sigui reconeguda i els afectats rebin atenció medica, sanitària i social.
BIOIB. Cluster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears
La biotecnologia i la biomedicina són sectors estratègics per a l’economia balear, amb indicadors que apunten una evolució en els pròxims anys, sustentada en importants, infraestructures de suport una excel·lència contrastada dels grups d’investigació.
Blanes Salut Pública
Pàgina web de l’Àrea de Salut Pública de l’Ajuntament de Blanes, comarca de La Selva. Inclou consells de salut: Salut escolar, animals de companyia i plagues, sanitat ambiental, centres d'estètica, seguretat alimentària, normativa vigent, …
Catac-Cts-Iac
Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l'Administració de Catalunya-Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat/Intersindical Alternativa de Catalunya. Procés de coordinació de diversos grups sindicals d’arreu del país.
CatSalut. Servei Català de la Salut
Garanteix l'atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant l’adaptació de l'oferta a les necessitats de la població. Gestió propera i proactiva en els àmbits de relació.
Celíacs de Catalunya
Celíacs de Catalunya és una Associació que ofereix informació a les persones celíaques, és a dir, persones amb intolerància al gluten, que es troba en el blat, la civada, l'ordi i el sègol. L’associació, és pionera a Espanya, amb 30 anys d’experiència.
Centre de Fisioteràpia de Catalunya
Centre de fisioterapia de Catalunya. Fisioteràpia en traumatologia, reumatologia, neurologia, classes de gimnàstica correctiva en grups, quiromassatge. Situat a Barcelona, té servei personalitzat de fisioteràpia, logopèdia, gimnàstica correctiva
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Amb de l'aprovació de la llei de reproducció assistida (2003) es possible investigar amb embrions humans congelats i cèl·lules mare derivades. El CMRB investiga amb cèl·lules mare embrionàries humanes, i també amb diferents models d'animals.
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
El CREAL és una institució creada a finals del 2005 amb la missió de promoure i desenvolupar recerca epidemiològica avançada sobre els factors ambientals que afecten a la salut, per a facilitar la prevenció i el control dels seus efectes perjudicials.
Centre de Regulació Genòmica
El CRG és un institut internacional de recerca biomèdica d'excel·lència de Barcelona. La missió és descobrir i fer avançar el coneixement en benefici de la societat, la salut pública i la prosperitat econòmica. Informació, objectius i publicacions.
Comitè Consultiu de Bioètica
A Catalunya, des de fa anys existeix una especial sensibilitat per les qüestions bioètiques. Aquesta sensibilitat va contribuir a la constitució de la Societat Catalana de Bioètica, el 1991, en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Consell Català de Formació Continuada de las Professions Sanitàries
La finalitat és establir instruments que garanteixin la coordinació i l'homogeneïtat de les estructures d'acreditació i la gestió de les institucions de formació continuada, així com dels programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.
Consell de la Professió Mèdica a Catalunya
Consell de la professió creat per Ordre del Departament de Salut, el 2006, amb l’objectiu d’ésser l’òrgan permanent de consulta i participació activa del col·lectiu professional mèdic a Catalunya. El Consell genera debat de molts temes.
Conselleria de Sanitat de la Generalit Valenciana
Pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat de la Generalit Valenciana. El portal disposa de tres apartats d’entrada: accés al ciutadà, accés professional i accés institucional. Informació organitzativa, serveis i entitats vinculades.
Consorci Sanitari de Barcelona
El CSB és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, adscrit al Servei Català de la Salut. Direcció i coordina la gestió dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i de promoció.
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
Es va crear el 1994 a a dotar a l'Alt Penedès d'una estructura sanitària adequada. Organització sanitària de servei públic, té la missió d’oferir una assistència integral i integrada de qualitat en l'àmbit de la Salut a la població de l’àrea d'influència.
Consorci Sanitari de l'Anoia
Dona resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones mitjançant la promoció d'hàbits de vida saludable, la prestació de serveis integrats d'atenció sanitària, la docència i el desenvolupament personal i professional del seu equip humà.
Consorci Sanitari de Terrassa
El CST és una organització sanitària integrada que, disposa dels nivells d'atenció, proveeix atenció continuada i coordinada de serveis de salut a una població de 200.000 habitants. Agrupa els hospitals, els CAPs, i altres serveis especials de salut.
Consorci Sanitari del Garraf
El CSG és una entitat pública vinculada al territori formada pels ajuntaments del Garraf i Cunit, la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat i la Fundació Hospital Residència Sant Camil. Satisfà les necessitats sanitàries i socials de l’àrea.
Consorci Sanitari del Maresme
Les principals actiitats que es desenvolupen en el nostre servei de sanitari a la comarca del Maresme amb la descripció dels centres i de les cent intervencions quirúrgiques més freqüents. L’any 1998 es va constituir el Consorci Sanitari del Maresme.
Consorci Sanitari Integral
Prop de 3.500 professionals treballem dia a dia per donar el millor servei sanitari i social a la població de la nostra àrea d’influència en els centres de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i els municipis del Baix Llobregat, pels quals som referents.
Consorci Sanitari Integral
Web del Consorci Sanitari Integral. 3300 professionals treballem dia a dia per donar el millor servei sanitari i social a la població de la nostra àrea d’influència en els centres de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i els municipis del Baix Llobregat.
Consorci Sociosanitari de Vilafranca
El CSSV és una entitat pública, local, que es dedica a tenir cura de les persones en la salut i l’atenció social. Es va constituir l'any 2002 i està integrat en les xarxes de serveis públics, com a proveïdor del Servei Català de la Salut i de l’ICASS.
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
La CSM i la Selva, consorci públic de salut. La seva finalitat és la d’atendre la salut dels ciutadans de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. Uns 1.500 professionals, 8 centres d’atenció primària, 2 hospitals, 3 centres sociosanitaris i 195.000 habitants.
CUS Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació
Associació de consumidors creada l’any 1977, conseqüència de la indefensió dels usuaris del sistema públic de salut, es legalitzà al 1979. Al 1982 incorporà l’àmbit del consum, l’alimentació i la seguretat alimentària com a eixos transversals.
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Informació sobre educació sanitària a Catalunya; Recursos sanitaris, prevenció, atenció sanitària, malalties, demografia, vacunes, sida, drogues, salut ambiental, salut alimentària, epidemiològia. Departaments, ciutadans i professionals.
Dipsalut
Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. S'encarrega de donar cobertura a aquestes obligacions municipals en salut pública. Ho fa proporcionant serveis, suport tècnic i econòmic als 221 ajuntaments de tota la demarcació de Girona.
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones Govern de les Illes Balears
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social > Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial. Govern de les Illes Balears. Temes, serveis, menors i família, .. Accessos directes.
DMD-Cat
Associació mantinguda amb les quotes aportades pels socis/es. Gestionada per socis/es voluntaris/es. Si comparteixes aquests valors, pots afegir-te a la força del treball en grup, perquè es en la suma d’esforços com s’aconsegueixen els objectius.
Esquizofrènia FòrumClínic
Program interactiu per a pacients. Àmbits: Esquizofrènia, diabetes, MPOC, càncer de mama, cardiopatia isquèmica. Forumclínic, és un projecte impulsat per la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Notícies, temes, trucs i consells.
Fanjac Catalunya
Fanjac, associació constituïda el maig de 2005, per famílies de nens/nenes i adolescents amb altes capacitats.superdotats altes capacitats superdotació. Acabem d'inaugurar un blog amb informació en positiu per a ajudar a les famílies al dia a dia.
Fanjac Girona
Associació promotora de la Fundació per l’ajuda a nens i joves. Informació sobre les activitats que realitza l'associació Fanjac en les comarques gironines. Les sessions es duran a terme a la Universitat de Girona, aules de l'Escola Politècnica Superior.
FANJAC Lleida
Delegació a Lleida de l’Associació promotora de la Fundació per a l'Ajut a Nens i Joves d'Altes Capacitats de Catalunya. Som una associació formada per famílies amb nens i adolescents amb altes capacitats i/o superdotats, vinculats a la FANJAC.
FECAFAMM
Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental. Va néixer a iniciativa de les associacions i es va constituir l’any 1996, amb l’objectiu d’unir esforços en una organització que aplega a 40 entitats.
Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents - FCMPF
La FCMPF, constituïda el 24 de març de 2004, està formada per associacions sense ànim de lucre que lluiten contra malalties poc freqüents. Fou fundada amb el comés d'esdevenir un referent de malalties poc freqüents en el territori català.
Federació d’Associacions d’Implantats Coclears d’Espanya
L’implant coclear és un transductor que transforma les senyals acústiques en senyals elèctriques que estimulen el nervi auditiu. Les senyals són processades a través de les parts de l’implant coclear les quals es divideixen en externes i internes.
Federació d'Associacions Professionals d'Infermeres i Infermers de Catalunya
Web de la FAPIC. Per mantenir la dignitat i el respecte a la nostra professió, la nostra veu unànime, ha d’estar present en qualsevol indret on hi hagi éssers humans. La salut és un dret fonamental de les persones que s'ha que protegir i respectar.
Federació de Sanitat de CCOO del País Valencià
Actualitat sanitaria i sindical. Cursos de formació, convenis, salut laboral, borses de treball i ofertes d'ocupació. Informació sindical, actualitat sanitaria, cursos de formació, ocupació, convenis, salut laboral, negociació colectiva,
FeSalut
Web de FeSalut, la Federació d'Entitats per la Salut, amb seu a ciutat de Lleida. La seva web inclou informació general, entitats associades, dades contacte, Fesalut TV, recull de premsa, revistes, TV i ràdio, publicacions d'interès, actualitat i agenda.
Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i SQM
Web de la Plataforma de Familiars d'afectats per la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica o les sqm. Persones amb familiars malalts, varem donar suport a una iniciativa legislativa popular, que es va presentar davant el Parlament de Catalunya.
Fores - Fundació Osona per a la Recerca i Educació Sanitària
La Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitàries (Fores) és una entitat privada, amb seu a Vic, que té la finalitat de vetllar pels aspectes relacionats amb la recerca i l’educació sanitàries. Promou, impulsa i afavoreix la salut.
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Ofereix un servei d’excel·lència a la investigació i innovació que el consolidi com referent nacional i internacional. Contribuieix en la salut i qualitat de vida de la població a través d’eficiència, treball responsable i orientació científico i social.
Fundació Congrés Català de Salut Mental
La Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) és una entitat privada, constituïda a Barcelona el 2000 com a resultat d'un procés col·lectiu, iniciat l'any 1996, amb motiu de la preparació i la celebració del 1r Congrés Català de Salut Mental.
Fundació Dr. Ramon Vilallonga
Apropa metges i ciència al malalt, per millorar el benestar, la salut. Té per objecte contribuir al progrés de la medicina i la cirurgia, així com promoure i impulsar la recerca, la investigació i l’educació social en l’àmbit de les ciències de la salut.
Fundació Galatea
Fundació creada l'any 2001 a Barcelona, per a promoure la salut, el benestar físic i mental i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic i, per extensió, de tots els professionals de la salut, i així també garantir millor la salut de la població que atenen.
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut
La missió de l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, és descobrir, preservar, disseminar i potenciar el coneixement multidisciplinar, traslacional i de desenvolupament tecnològic d’excel·lència de les ciències biomèdiques.
Fundació Josep Finestres
La Fundació va néixer l’any 1990 i gestiona dos hospitals monogràfics d’Odontologia i Podologia de la Universitat de Barcelona (UB) on el personal en formació de grau, postgrau i màster duu a terme les pràctiques clíniques baix tutela i supervisió.
Fundació La Marató de TV3
Promoguda per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Foment i promoció de la recerca científica, amb l'explotació de La Marató de TV3, organització i producció de programes de Tv per recaptar donacions.
Fundació La Salut Alta
Entitat creada l'any 2004 de la comunitat cristiana amb la finalitat d'ajudar en el desenvolupament integral de la població del barri de La Salut, a Badalona, a través de l'educació, oferint especial atenció als infants i a les persones més necessitades.
Fundació Privada Daniel Bravo Andreu
La Missió de la Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu és ajudar a construir una sanitat centrada en el pacient i contribuir al desenvolupament de la recerca biomèdica. Assistència als malalts i pacients: ajudar a fer una sanitat centrada en el pacient.
Fundació Roger Torné
Projecte social centrat en prevenir la salut infantil a través de l’educació respiratòria i el contacte amb la natura, i en sensibilitzar sobre la importància que té l’entorn en la salut dels nens i nenes. Tot això, en col”laboració amb altres entitats.
Fundació Sociosanitària de Manresa
Pàgina de la Fundació Sociosanitària de Manresa. Centres: Hospital de Sant Andreu i quatre residències assistencials a Manresa i una a Callús (Bages). Serveis, notícies, el dia a dia dels centres, comunicació, formacií i altres dades d'interès.
Fundació Uriach 1838
Creada l’any 1988 amb motiu del 150 aniversari de l'inici de les activitats de l’empresa Uriach amb tres components principals: Història, medicina i farmàcia. Promou, fomenta i difon la investigació científica en els camps de les ciències de la salut.
Fundació Uszheimer
Web de la Fundació privada Uszheimer. Pretén ajudar a les persones afectades per aquesta malaltia neurodegenerativa i a les seves famílies. Donat l’impacte psicobiosocial que provoquen les malalties neurodegeneratives, obre tres línies d’intervenció...
Gestió de Serveis Sanitaris
Empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut. Ens satisfà obrir-vos la porta d'aquest mitjà creat amb la vocació de servir als ciutadans, únics propietaris a qui van dirigides les actuacions de tot l'equip humà de professionals que hi treballem.
Grup Esclerosis Múltiple
Grup d'intercanvi d'experiències entre malalts d'esclerosi múltiple, per tractar sobre la malaltia, símptomes, diagnòstics, tractaments, novetats mèdiques, progrés de la investigació i altres aspectes de la malaltia.
Grup Oncològic Català Occità
Grup Oncològic Català Occità: estudis i investigació en Oncologia. Agrupa tots els professionals dedicats a l'oncologia radioteràpica (metges, físics, tècnics i infermers) de Catalunya i Occitània (Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus).
Grup Sabater Análisis
Compta amb diversos laboratoris i centres d’atenció, principalment ubicats a Catalunya, així mateix participa accionarialment amb altres Laboratoris. La Seu Central està situada al carrer Londres, en la zona alta de Barcelona.
Grup Sant Pere Claver
Entitat amb compromís social. El grup està integrat per Sant Pere Claver-Fundació Sanitària, Lluís Artigues-Fundació Tutelar i Sant Pere Claver-Fundació Serveis Socials; tres entitats privades sense ànim de lucre i amb vocació i finançament públic.
Ibacma- Institut Balear de Cirurgia de la Mà / Illes Balears
Web de la Ibacma- Institut Balear de Cirurgia de la Mà / Illes Balears. Benvingut a la web de l'Institut Balear de Cirurgia de la Mà i Microcirurgia. IBACMA és una entitat formada per cirurgians ortopèdics i traumatòlegs. Diagnòstic i tractament.
ICS Camp de Tarragona
Espai web de l’Institut Català de la Salut, en la seva seu territorial del Camp de Tarragona. Cercador de centres i/o mapa, centres i serveis, unitats de suport, ciutadans, comunitat i universitat i coneixement, notícies destacades, agenda, enllaços, ...
ICS Girona
La Gerència Territorial Girona, de l’Institut Català de la Salut, gestiona 26 equips d’atenció primària i l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, el més important de la demarcació, referència, i centre assistència especialitzada comunitaria.
ICS: Gerència Territorial de Lleida
Institut Català de la Salut en la gerència territorial de Lleida. Una completa guia per pacients i visitants Una completa guia per a professionals sanitaris Informació Corporativa de la Gerència Territorial Àmbit Lleida Informació pels nostres proveïdors.
IIB Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau
Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Des del 2009, s’ha anat consolidant com a un projecte de recerca de referència, sense perdre mai de vista la salut i el benestar de les persones com a principal objectiu. Grups de recerca.
Institut C.G.Jung de Barcelona
L'Institut C.G.Jung de Barcelona va ésser inscrit a la Direcció General d'Associacions i Entitats Jurídiques com a institut privat dedicat especialment a promoure l’estudi, difusió i praxis de la psicologia analítica.
Institut Català de la Salut
Proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya, amb 8 hospitals, més de 450 unitats de serveis d'atenció primària i més de 32.000 professionals. Serveis integrals, des de la prevenció i la promoció de la salut, fins al diagnòstic i tractament
Institut d’Assistència Sanitària
L’IAS proporciona atenció especialitzada, a la salut mental, primària, socisanitària i social. Centres i serveis del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, on s’ubica l’Hospital Santa Caterina, de la Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines.
Institut d’Estudis de la Salut
Organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament de Sanitat. Promoció de la innovació pedagògica, assessorament als departaments de la Generalitat, Servei Català de la Salut, institucions sanitàries, societats científiques, etc.
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili IISPV
Centre d'R+D+I en nutrició i salut, de la ciutat de Reus. L’objectiu primer de l'IISPV és ser un institut amb prestacions suficients com per assolir l'acreditació de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) com a "Instituto de Investigación Sanitaria".
Institut de l'Art - Medicina & Fisiologia
L’ Institut de Fisiologia i Medicina de l’Art és el primer centre especialitzat del nostre país que, a més d’oferir atenció mèdica complerta exclusivament per artistes, porta a terme projectes d’investigació, divulgació i docència en aquest camp.
Institut de Neurociències UAB
L'any 2003 un grup de biòlegs moleculars, fisiòlegs, neuropatòlegs, psicòlegs, psicobiòlegs i bioinformàtics de la UAB van crear el Inc. L’objectiu deixar enrere les disciplines tradicionals, i abordar qüestions claus del cervell al segle XXI.
Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge
L’IDIBELL és un centre de recerca en medicina cel·lular, on la recerca bàsica d’alt nivell està al servei de preguntes clíniques rellevants i del desenvolupament econòmic. Fundació creada l’any 2004, a partir de la fusió d’entitats d’investigació.
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Portal de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida és un ens interuniversitari (UB-UdL) de recerca en personalitat i comportament. Notícies, organització, fundació, grips de recerca, projectes, etc.
Institut de Salut Global de Barcelona - ISGlobal
L'ISGlobal és fruit de l'aliança entre institucions acadèmices, governamentals i filantròpiques per contribuir amb la comunitat internacional amb objectiu d'afrontar els reptes de la salut en un món globalitzat. Consolida un node d'excel·lència.
Institut d'Estudis de la Salut - IES
Organisme creat l’any 1980, pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Desenvolupa competències en investigació, formació, reciclatge i perfeccionament dels professionals al servei de l’administració sanitària.
Institut d'Estudis de Medicina de Muntanya
L'IEMM és un col·lectiu format per professionals de la sanitat que treballem sobre temes relacionats amb la salut i la muntanya. La majoria de nosaltres hem tingut abans la formació muntanyenca que la formació sanitària.
Institut Ferran de Reumatologia
Institut Ferran de Reumatologia (IFR) és una organització sanitària dedicada a la investigació, assistència, divulgació i docència de les malalties reumàtiques en el context de la medicina basada en l'evidència.
Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Som un organisme públic dedicat a la recerca científica en el camp de la Biomedicina i de les ciències de la salut. Fundat l'any 1947, evoluciona constantment davant els nous reptes plantejats per la ciència i la societat.
Institut Sant Pere Claver
Institut docent que té com a objectiu difondre el coneixement i l'expertesa dels equips de professionals i col·laboradors de la nostra entitat, així com generar noves propostes, per compartir, des d'una visió interdisciplinar, un espai de formació propi.
Instituto Balear de Infertilidad
Ginecologia i reproducció a la Clínica Son Moix. L’Institut Balear d’Infertilitat neix l’any 1996 a Palma de Mallorca. La seva creació és per donar a les parelles de la comunitat balear amb dificultats per tenir fills una atenció específica.
Laboratori de Recerca Neurovascular
Laboratori d’Investigación Neurovascular de Barcelona. Notícies, publicacions sobre genètica, biomarcadors, avenços terapèutics. Creat l'any 2001 pel Dr. Joan Montaner per investigar l'ictus des d'un punt de vista bàsic i translacional.
M3 Serveis Social
L’Associació M3 Serveis Socials, és una entitat de suport a diversos col·lectius, creada l’any 2004, d’àmbit territorial autonòmic i població destinatària diversa. L’entitat està federada a la Confederació ECOM i FEDER Catalunya. Dades i serveis.
Metges catalans a l’exili
La versió virtual d’aquesta exposició organitzada pel Museu d’Història de la Medicina de Catalunya. Fites de la medicina catalana al primer terç del s XX, i la crisi de la guerra civil i les conseqüències. Aportacions personals dels familiars de metges.
Metges de Catalunya
Organització sindical catalana, professional que es crea l’any 1920 amb el nom de Sindicat de Metges de Catalunya. El 2002 adopta la denominació actual. Les federacions i agrupacions adherides, actualitat, assessorament, afiliació, calendari, accions, …
Observatori de Bioètica i Dret
Centre especial de recerca de l’UE. Investigació, prospecció i difusió de problemes ètics, legals i socials derivats de la biotecnologia i la biomedicina. El Grup d'investigació Bioètica i Dret, ofereix una forma de fer bioètica en una concepció flexi-ble
Odontocat: El portal de odontologia
Web dirigida a pacients, professionals i estudiants. Cursos online i presencials, prevenció, i consultes. Odontocat neix amb la voluntat d'ésser un portal d'odontologia on hi siguin representats tots els interessos del món de l'odontoestomatologia.
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Els set centres ubicats al parc realitzen ciència d'excel·lència en una gran diversitat de camps. El PRBB té una massa crítica de 1.400 persones de 55 països diferents, una despesa en R+D acumulada d'uns 80 M€ per any i equipament científic d'avantguarda.
Portal Salut
Espai d'aquest portal de la Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear. Notíces al voltant del món de la salut, àrees temàtiques, organigrama, etapes de la vida, guies pràctiques de salut, malalties i vincles específics.
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Té l'origen en la Sección Barcelona de la Real Academia de Farmacia (Madrid), constituïda l’any 1944 a iniciativa dels acadèmics d'aquella corporació residents a Barcelona. Farmàcia-Museu a l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
L’Acadèmia està en el recinte urbà que comprèn el edificis de l’antic Hospital de la Santa Creu, junt amb la casa de Convalescencia i l’edifici de l’antic col·legi de Cirurgia. Publicacions, agenda d'esdeveniments i dades corporatives.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Creada l'any 1770 com Academia Mèdico Pràctica. Hi hagué variacions en el nom, el més clàssic Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. El 1991 es canvià pel de Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Composició, funcions i publicacions.
Relleu Salut
La salut a Relleu (La Marina Baixa). Informació sobre la salut, l’Ambulatori de Relleu, metges a Relleu, urgències a Relleu, sanitat a Relleu, vida sana a Relleu, salut és feleicitat a Relleu. La pàgina es troba en procés de construcció.
Secció Col·legial de Metges de Medicina del Treball
Lloc Web Oficial dels Metges del Treball.cat. Secció de Metges de Medicina del Treball del COMLL. Estatuts de la secció, la junta, vigilància de la salut, suport/ajuda, documentació i legislació. Informació de les activitats formatives.
SEM - Sistema d'Emergències Mèdiques
Empresa pública del Servei Català de la Salut-CatSalut creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya al 1992. Atenció de les urgències i emergències sanitàries, participació en la gestió de sistemes d'atenció a la urgència i l'emergència sanitària.
Serhamat - Sociedad Española de Reproducción Humana Asistida y Acceso a la Maternidad
Serhamat, Sociedad Española de Reproducción Humana Asistida y Acceso a la Maternidad. Professionals de la reproducció assistida. Fomenta l’accès a la maternitat i paternitat, assessorament sobre l’adopció de nens. Versió en català no operativa.
Servei Balear de Salut
Portal del Servei de Salut Govern de les Illes Balears. Tots els serveis que us ofereix el Servei de Salut, l'abast en un sol lloc: Portal del pacient, cites prèvies al metge a infermer, professionals, cercador de centres de salut, cerca per municipis, …
Servei de Salut de les Illes Balears
Portal del Servei de Salut de les Illes Balears. És una institució pública depenent de la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern Balear, que gestiona la sanitat pública a les illes. Informació i serveis sanitaris a les Illes.
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
Pàgina web dels Serveis de Salut Integrats de la comarca del Baix Empordà. Des d'aquí pots accedir a la teva ABS, hospital o residència assistida. Pots accedir als consultoris. informació sobre les diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques.
Sindicat de Treballadors i Treballadores de la Salut del País Valencià
El STSPV és una organització sindical jove amb més de 25 anys d’experiència. La nostra organització sindical és de classe, ens considerem treballadores i treballadors, i autònoms respecte a qualsevol ens públic o privat.
Societat Balear de Medicina de Família i Comunitària
Pàgina oficial de la Societat Balear de Medicina de Família i Comunitària. Dades del colectiu i informacions de l'especialitat de medicina familiar. Grups, activitats, formació, utilitats, ... A Balears hi prevalència de factors de riscos cardiovasculars.
Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
Pàgina oficial de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Presentació i activitats.Informació per a professionals i pacients. Una eina per a la comunicació entre els al·lergòlegs i altres professionals sanitaris.
Societat Catalana de Cirurgia
Pàgina oficial de la Societat Catalana de Cirurgia. Activitats, formació, notícies, … Referències històriques de la nostra societat, els estatuts, la normativa interna i el formulari on-line per tal de sol·licitar l'ingrés com a soci.
Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica
Aquesta és la pàgina que la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, amb seu a Barcelona. Informació tècnica de l’especialitat, finalitats de l’entitat, funcionament i llistat de membres de la societat, que exerceixen a Catalunya.
Societat Catalana de Digestologia
La Societat Catalana de Digestologia es una entitat que agrupa tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’Aparell Digestiu i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees.
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Som una societat científica dins el marc de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, i tenim com a objectiu principal l’aplicació de la farmàcia clínica i l’atenció farmacèutica. Documents, formació i dades de l'especialitat.
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, fundada l'any 1982, es una societat científica dins el marc de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Actualment es composa de més de 450 membres. Congrés.
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE)
Societat que neix de la fusió Societat Catalana de Medicina d’Urgències (SCMU) i l 'Associació Catalana de Medicina d’Emergències (ACMES). Els socis de cadascuna de les antigues societats passen a ser socis d’ambdues de forma indivisible.
Societat Catalana de Medicina de l'Esport
Entitat lligada a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, que cumpleix els seus fins primordialment a Catalunya i àmbits territorials de parla catalana. Té com objectiu agrupar tots els especialistes.
Societat Catalana de Medicina d'Urgència
Branca especialitzada, de la disciplina científica en la qual desenvolupa l'activitat, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. És Societat Autonòmica de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (Semes Catalunya).
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Promou el desenvolupament d'una atenció primària resolutiva i de qualitat, centrada en la millora de la salut de la comunitat, potenciar i facilitar el desenvolupament professional del soci, el conjunt de persones que treballen a l'Atenció Primària.
Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
Entitat de caràcter científic en el marc de les ciències de la salut aplicada a les persones amb dèficits, discapacitats i/o minusvalies. Adherida a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, està formada per 247 membres.
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
La Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC), fundada l’any 1977, és una societat científica dins el marc de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Es composa de 368 membres especialistes.
Societat Catalana de Neurologia
Web oficial de la Societat Catalana de Neurologia. Directori dels membres de la Societat Catalana de Neurologia. Articles de literatura médica, unitats, congressos, revistes, borsa de treball, editorials. Preguntes.
Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
Pàgina oficial de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC). És una associació sense finalitats lucratives de professionals de les ciències del comportament. Dades, formació i directori de terapèutes.
Societat Catalana de Seguretat i Medicina en el Treball
Forma part del programa HSPro de la Unió Europea conjuntament amb l'Institut Municipal de Salut de Barcelona. A la seva pàgines hi trobareu un directori de recursos mundials sobre temes relacionats amb la salut laboral.
Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius
Entitat científica sense ànim de lucre, dedicada a la formació i investigació amb tècniques projectives i Test de Rorschach. Cursos, seminaris i docència. Diagnòstics amb Rorschach i Phillipson, test Pota Negra, HTP, Test de Relacions Objectals, etc.
Societat Catalana d'Hipnosi Clínica i Psicoteràpia
Es tracta d’una associació de professionals de la psicoteràpia els objectius principals de la qual son: Fomentar la investigació i l’estudi en hipnosi clínica, promoure la formació dels seus membres i possibilitar l’acreditació dels membres adherents.
Societat Catalana d'Hipnosi Clínica i Psicoteràpia
La Societat Catalana d'Hipnosi Clínica i Psicoteràpia és una associació de profesionals de la psicoteràpia que té com a principals objetius: Fomentar la investigació i l'estudi en hipnosi clínica i promoure la formació permanent dels membres acreditats
Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya
Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya de l’Acadèmia Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Junta directiva, socis, notícies, agenda, activitats extraacadèmiques, beques i premis, borsa de treball i webs.
Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial
Societat Catalana d'Otorinolaringologia i patologia cervicofacial. La nostra intenció és que sigui una eina útil per a la col·laboració entre tots els professionals de l’àrea ORL, un instrument per millorar la competència dels especialistes.
Societat Catalana d'Urologia
La SCU ha dissenyat aquesta nova plana web amb el propòsit de facilitar i millorar els canals de comunicació amb i entre tots els associats. Notícies, calendari, borsa de treball i dades diverses de l'especialitat.
Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
Pàgina corporativa de la Societat Catalanobalear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral. Informació de l'entitat, els seus membres, activitats, cingressos, procediments, societat, i dades diverses de l'especialitat.
Societat Valenciana de Ciencies de la Salut Joan Baptista Peset
Vol agrupar les persones interessades en els problemes sanitaris del seu entorn, i trobar al si de la societat un lloc de debat obert. La SVCS té un compromís amb la realitat del País Valencià en tota la seva extensió geogràfica, cultural i social.
Societat Valenciana de Neurologia
Abundant informació sobre aquesta disciplina. Formació continuada, bibliografía, revisions, casos clínics, iconografía, preguntes, concursos. Versió en valencià en construcció (de moment hi ha una secció).
som la Tribu dels Nòmades
Som la Tribu és la unió de professionals relacionats amb la maternitat. Junts formem una xarxa maternal, una petita comunitat que treballa unint les seves forces, els seus recursos per oferir-te les millors promocions, tallers, xerrades i activitats.
Sords Sense Fronteres
Associació de persones sordes i oients fundada l’any 2005 a Castelldefels. L’objetiu: Colaborar amb entitats, associacions i fundacions que destinen els seus esforços a l’ajuda internacional de països en desenvolupament. Contingut en català mínim.
TDAH Catalunya
El Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat té origen neurobiològic caracteritzat pel desenvolupament inadequat del nivell d'atenció, hiperactivitat i impulsivitat que deteriora clínicament molt en dues o més àrees / aspectes de la vida del nen.
UDAC, Unitat d’Atenció a les Altes Capacitats
Equip multidisciplinari integrat per professionals especialitzats de les altes capacitats intel·lectuals. L’objectiu és donar resposta psicològica i/o pedagògica per a que el nen o nena amb altes capacitats intel·lectuals es desenvolupi satisfactòriament.
Unió Catalana d'Hospitals
Organització empresarial constituïda com associació d'entitats vinculades a la provisió de serveis sanitaris. Pionera del moviment associatiu hospitalari a l'Estat espanyol, integra a 76 entitats de serveis de salut públics i privats de Catalunya.
Universitat de Pacients
Universitat monogràfica dedicada a pacients, familiars, cuidadors, voluntaris i ciutadans, interessats en temes de salut i sanitat. Promoció de la modernització i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària. Accés a una assistència de qualitat.
Vall d'Hebron Institut de Recerca
VHIR institució del sector públic que desenvolupa la investigació i innovació biosanitària de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Orientada a trobar solucions als problemes de salut de la ciutadania i amb la voluntat de contribuir al desenvolupament.
Voraviu, Agrupació Catalana d'Entitats pro Persones amb Intel·ligència Límit
Les persones amb intel.ligència límit presenten un coeficient intel·lectual d’entre 70 i 85 (escales psicotècniques estàndards) i dificultats en la conducta adaptativa. Aquestes mancances impedeixen tenir bon grau d’autonomia en activitats diàries.
Webvisual Tv
Pàgina de Webvisual Tv. Portal de televisió adaptat per els sords amb notícies en llengua de signes catalana. Servei de videoconferències per a persones sordes. De la Federació de Persones Sordes de Catalunya.
Xarxa Castelldefels Salut
Iniciativa de la Comissió de Salut de Castelldefels. Ofereix al ciutadà d’accedir a la xarxa de coneixement i serveis que ajuden al manteniment i millora de la seva salut. Vol ser espai d’intercanvi entre el ciutadans, entitats i les administracions.
Xarxa UPS
Xarxa Ups per la Salut. Diverses institucions i entitats que fan activitats de Salut Comunitària a Cervera per millorar coordinació i informació. El fet d’interrelacionar-nos, comunicar-nos, opinar, millorarà el que estem treballant. Membres i projectes.

CerCAT © 1997. Una creació d'INTERVIC ®. Suport tècnic d'ILIMIT