ENGINYERIES


en tot el CerCAT   en aquesta secció
Recerca Avançada  

 
Pc Hardware


WEBS relacionades amb el tema
Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials d'Andorra
L’AEPA es va crear en el marc del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra, per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 2003. El Govern d’Andorra, per la Resolució 31270/2004 d’1 de juny de 2004, va acordar inscriure-la.
Anton Pellicer Enginyers
Pàgina oficial de l’empresa Anton Pellicer Enginyers. Anton Pellicer Enginyers té la seva seu a l’Avinguda Prat de la Riba de la ciutat de Reus (Baix Camp). Inclou, només, les dades de contacte. La resta de la pàgina es troba en procés de construcció.
Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
ESF és una associació de cooperació per al desenvolupament multidisciplinar formada per professionals, docents i estudiants, que treballa per garantir l’accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment dels pobles del Sud.
Associació de Sobreestants de Catalunya
Web de l’Associació de Sobreestants de Catalunya. L’Associació us convida a descobrir les novetats que hem incorporat i que entre tots fem que aquesta pàgina es converteixi en un punt de trobada i de consulta de tota la comunitat de sobreestants.
Associació d'Enginyeria i Cultura Catalana
Associació cultural de base professional, creada l’any 2000, pel 1r Congrés d'Enginyers de Llengua Catalana (CELC) a Manresa. És una proposta d'entesa cívica i dinamitzadora, pels enginyers de llengua catalana. Oberta a entitats de l'enginyeria.
Barrina.cat Enginyeria Creativa per Emprenedors
25 anys de experiència desenvolupant amb èxit projectes de I+D+I. Oferim serveis d’enginyeria, de qualsevol cam tecnològic: Des de el disseny i posta en marxa de prototipus fins al producte final. Definició de plans de desenvolupament.
Bellavista Enginyeria
Empresa d’enginyeria dedicada a la realització de projectes d’enginyeria i construcció en l’àmbit industrial, comercial, d’habitatges, medi ambient, telecomunicacions i instal·lacions en general. Integrada per un equip de professionals multidisciplinars.
Camarasa - Una aproximació a l'energia hidroelèctrica
Completa informació en aquest treball de recerca de Gibert Ribalta. Camarasa. Una aproximació a l'energia hidroelèctrica de Camarasa. IES Ronda. Treball va ser realitzat l’any 2006. Tutor: Professor Jordi Jordan.
Carbó Enginyers - Enginyeria Topogràfica
Servei de topografia a Figueres, per a oferir servei topogràfics per fer de base a projectes de mines o civils que es desenvolupen. Treballs topogràfics. Aixecaments topogràfics a escala i d'edificacions. Amidaments i certificació de volum d'obra.
CECAM Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials
Organització de control de qualitat. Té la central a Celrà (Gironès), i centres a Lloret, Olot i Vilamalla. El centre és propietat del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, va ser creat l'any 1976 amb el nom de Laboratori d’Assatjos ...
Centre de Documentació i Debat d'Enginyeria Civil i Medi Ambient.
El CDDECMA és un òrgan de la UPC, que dóna suport documental a la recerca del passat i del present en l'enginyeria civil i del medi ambient. Espai de reflexió dels professionals de l'enginyeria civil i medi ambient.
Centre d'Innovació Tecnològica en Energia i Mecatrònica - CITCEA
Centre de la Xarxa d'Innovació Tecnològica del CIDEM que ofereix serveis de R+D+i i formació en equipaments elèctrics i electrònics, aplicacions mecatròniques, control de màquines elèctriques, energies renovables i gestió de la xarxa elèctrica.
Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)
Constituit pels Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Instituto de Microelectrónica de Madrid, Institut de Microelectrònica de Barcelona i de Sevilla. Aviat estarà disponible la versió en català. Disculpeu les molèsties.
Cercle d’Infraestructures
L'objectiu de La Fundació és sensibilitzar a la societat sobre la importància de les infraestructures com un fet econòmic element de progrés, de vertebració del territori i de sostenibilitat, per a millorar de la qualitat de vida dels ciutadans.
CM4 Enginyeria
Empresa dedicada al disseny i construcció de màquines de producció i control de qualitat. Des de 1982, CM4 presta els seus serveis a tots els sectors industrials, en especial en el ferroviari. Els darrers 30 anys ha mantingut un bon ritme de creixement.
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Corporació amb més de 50 anys d’història. Agrupa 6.500 professionals. Ordena, representa i defensa l’enginyeria tècnica industrial, l'enginyeria tècnica en disseny industrial, de grau d’enginyeria d'àmbit industrial i d’interessos dels seus col·legiats.
Col·legi d’Enginyers Industrials Tarragona
La demarcació de Tarragona neix fa 50 anys, quan s’estçe territorialment el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb seu a Barcelona, a tot el país. El funcionament era coordinat per la Delegació d’Indústria a Tarragona. Activitat general.
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de les Terres de l'Ebre
L’any 1941 s’establiren sot-delegacions de Vic, Figueres, Tortosa i Maó. La sots-delegació de Tortosa, s’establí llavors al c/ de la Mercé, i essent el primer president Jesús Caballero Muñoz. A l’any 1974, es traslladà la seu al carrer Pare Cirera, 10.
Col·legi de Delineants Projectistes i Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes de Barcelona
Web del Col·legi de delineants projectistes, tècnics superiors en desenvolupament de projectes de Barcelona. Vol garantir la representació i defensa de la professió d'acord amb la legislació vigent i comptar amb el vostre recolzament i participació.
Col·legi d'Enginyers en Informàtica de les Illes Balears
Web oficial del Col·legi d'enginyers en informàtica de les Illes Balears. Podeu trobar informació útil per tots els professionals de la enginyeria informàtica dins la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Web del Col·legi i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. Organitza serveis i activitats que ajudin en el desenvolupament professional i humà dels seus socis. Informació institucional, serveis als professionals i informacions diverses.
Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya
La professió d’enginyer tècnic d’obres públiques és universitària, titulada i superior, i està regulada per la Llei 12/86 d'1 d'abril (BOE 02/04/1986), i 33/92 de 9 de desembre (BOE 10/12/1992). L'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques és un professional…
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Pàgina oficial del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Informació, serveis i activitats col·legials, cursos, seminaris, fòrum, actualitat, biblioteca, legislació, bases de dades, notícies, selecció professional, ofertes de treball…
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Web del Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials de Girona, desenvolupada amb la idea de servei a la societat. El contingut, en constant desenvolupament, satisfa, als professionals col·legiats, i a tots: particulars, professionals i institucions.
Col·legi d'Enginyers Tecnics Industrials de Lleida
Col·legi i Associacio d'Enginyers Tecnics Industrials de Lleida. L'Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida es va crear l'any 1995 amb carà d'organització professional. Serveis, col·legi, associació, utilitats i informació.
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Entitat amb més de 80 anys. Recull d'events passats en la institució. El CETIT premia els mèrits acadèmics del projecte de fi de carrera d’estudiants. Història, estatuts, codi deontológic, atribucions instal·lacions, horaris, dossier i vídeo corporatiu, …
Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics I Enginyers d’Edificació d'Eivissa I Formentera
Nova pàgina web oficial del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics I Enginyers d’Edificació d'Eivissa I Formentera (Illes Balears), institució competent en la defensa del sector. Aquest servei encara es troba en un procés de construcció.
Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica
Del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Catalunya i Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografia. Seus i contactes, el govern, agenda del degà, càrrecs col·legials, legislació col·legial, memòries anuals, organitzacions internacionals, …
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials Balears
Informació Institucional i serveis profesionals dels Enginyers Industrials Superiors de les Illes Balears. El Col·legi d'Enginyers Industrials de Balears abasta la província de Balears. La seva capitalitat queda establerta a Palma de Mallorca.
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Corporació de dret públic de les comarques de Tarragona. Dota als membres d'una institució de defensa, representant els seus interessos. Vigilar l'exercici de la professió i assegurar la igualtat de drets i deures.
Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa
El 2015 compleix 60 anys de presència col·legial de l'enginyeria tècnica industrial a la Catalunya central. Actualitat el col·legi i associació, col·legiació, serveis, visats, història, junta de govern, organigrama, estatuts, publicacions, comissions, …
Consell de Col·legiats d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya
El Consell de Col·legiats d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya, corporació de dret públic, que està integrat pels Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de l'àmbit territorial català.
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya és una corporació de dret públic amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia. Constitueix l’òrgan superior representatiu i executiu dels col·legis d’enginyers tècnics industrials.
Control soroll. I+D, software qualitat i formació. Ingenieria
ICR és una ingenieria acústica que soluciona problemes de soroll i vibracions per a sectors com el de la construcció, ferrocarril, industrial, automòbil i mediambient. Desenvolupa I+D, software pel control de qualitat i imparteix formació sobre acústica.
Enercatin
Full de ruta per a l’energia de la propera Catalunya Independent, d’Enginyers per la independència. 199 pàgines, 135 taules, 56 figures, 130 referències. Índex, introducció, situació actual, situació administrativa i ocupacional, noves necessitats, …
Engind - Despatx Delfí López
Grup empresarial dedicat a l’enginyeria industrial amb la seu central a Vilafranca del Penedès, constituïda l'any 1991. Enginyeria Industrial, projectes d'activitats, d'instal·lacions: baixa tensió, aparells pressió, etc. Gestió i planejament urbanístic.
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
Associació de professionals, docents i estudiants, que treballa la interrelació entre l'enginyeria i la cooperació; formació, sensibilització i projectes de desenvolupament en els països empobrits. ESF va néixer a Barcelona l'any 1992.
Enginyers per la independència
Sectorial de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Hi trobareu totes les activitats que anem fent així com els documents produïts. Si voleu col·laborar amb nosaltres, a la pestanya Contacte hi trobareu el formulari. El febrer de 2013 es va constituir.
Enginytech: enginyeria d'instal·lacions
Som una enginyeria especialitzada en projectes d'instal·lacions. Realitzem projectes d'activitats per a l'obtenció del permís municipal d'obertura de negoci o indústria. Els nostres professionals son enginyers amb un elevat nivell tècnic.
Escola d'Enginyeria i Arquitectura La Salle
Enginyeria i Arquitectura La Salle és una institució catalana d’inspiració cristiana fundada pels Germans de les Escoles Cristianes. Els primers estudis universitaris la Salle Bonanova daten de 1903. Escola pionera en satisfer a la indústria catalana.
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
Escola Universitària Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. La EUETIB està adscrita a la UPC i situada a Comte d'Urgell, 187 de Barcelona. Compta amb dades dels estudis, departaments, agenda, estudiants, recerca…
Estudi dEnginyería Semsa
Estudi d’enginyeria, a Andorra, especialitzat en projectes de muntanya com ara instal·lació de sistemes de transport per cable, telefèrics i telecadires, neu artificial, obra civil, projectes industrials i planificació d’estacions de muntanya.
Fiasco Awards
Premi creat per un grup d'enginyers catalans que reconeix idees vinculades a la tecnologia. Vol fomentar l'esperit positiu envers les dificultats que comporta investigar, emprendre i innovar, així com escampar el nom de Catalunya a tot arreu.
Fòrum ETSEIB
Esdeveniment organitzat per estudiants dels últims cursos de l'ETSEIB (UPC), per a fer més accessible el camí al món professional dels nous enginyers. Dies 11, 12 i 13 de març del 2008, recinte de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona.
iMat - Centre Tecnològic de la Construcció
iMat - Centre Tecnològic de la Construcció és una iniciativa empresarial que té per objectiu la millora de la competitivitat de les empreses. L’iMat ofereix tecnologia i serveis per a la innovació dels productes i sistemes constructius.
Ingeniería.integral
Proveïdor de serveis d’enginyeria i arquitectura en projectes de variada tipologia i complexitat. Les millors solucions mitjan-çant l’habilitat tècnica, l’orientació al client i la constant cerca de la excelència. Versió en català no operativa.
Institut de Bioenginyeria de Catalunya
L’IBEC és un centre de recerca interdisciplinar dedicat a la bioenginyeria i la nanomedicina, amb seu a Barcelona. va ser fundat el 2005. Vincles amb centres de recerca internacionals, universitats i empreses per intercanviar talent i executar projectes.
Institut de Ciència de Materials de Barcelona
L’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) és un centre de recerca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) regit per un Patronat. Línies de recerca, publicacions i patents, congressos i seminaris, xarxes i laboratoris.
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC
Fundació privada establerta l'any 1978, que exerceix l’activitat en l’àmbit dels serveis de base tecnològica que tenen com a perspectiva el progrés de la construcció. L'ITeC exerceix la recerca per mitjà de l'iMat-Centre tecnològic de la construcció.
Institut Universitari d'Investigació Informàtica
L'Institut Universitari d'Investigació Informàtica es configura com un institut d'investigació de la Universitat d'Alacant, els objectius primordials del qual són el foment de la investigació d'excel·lència en el camp de la informàtica, la formació.
ITCS - Institut Tècnic Català de la Soldadura
L'Associació Institut Tècnic Català de la Soldadura (ITCS) és una organització independent de caràcter professional, de la qual els seus objectius són l'estudi i la difusió de la soldadura i altres tècniques d'unió. Presentació i dades de l'ITCS.
Jordi Farré - Robòtica, Teleconunicacions
Sóc en Jordi Farré un estudiant d'Enginyeria de Telecomunicacions a la UPC. Aquesta web pretén ser un recull de links interessants en el món de les telecomunicacions, l'electrònica i els mitjans de comunicació.
koncept enginyeria
Web de koncept enginyeria, enginyeria de serveis amb àmplia experiència en: projectes d'enginyeria, projectes elèctrics, projectes de instal·lacions, apertura d'activitats, càlcul d'estructures, projectes d'energies renovables, eficiència energètica, ...
L'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials
L’IOC és un institut universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Com a institut universitari, les funcions que li corresponen són la recerca i la transferència de tecnologia, així com la docència de post-grau i de tercer cicle.
Nadico Industrial Management
Nadico és una empresa especialitzada en la prestació de serveis tècnics d’enginyeria, arquitectura i consultoria industrial. És totalment independent de qualsevol grup, a nivell tècnic i econòmic, de manera que garanteix sempre la millor solució tècnica.
Philae Enginyeria de Projectes
Depuració d'Aigües Residuals. Sanejament. Abastament d'aigua potable. Estudis d'inundabilitat. Legalització de pous. Regadiu. Enginyeria municipal. Urbanisme. Urbanització. Enginyeria civil. Enginyeria ambiental. Estudis tècnics per l'administració.
Tepui.cat - Alternatives Tècniques i Publicitàries
Alternatives Tècniques i Publicitàries. Empresa dedicada a resoldre qualsevol dubte o problema informàtic i a satisfer qualsevol necessitat al respecte. Programació a mida i disseny de pàgines web i d'imatge corporativa. Serveis informàtics.
Tutorial Classificació Decimal Universal / CDU / UDC
Aquest tutorial ha estat configurat amb l'objectiu d'introduir l'alumnat en l'ús de les taules de la Classificació Decimal Universal (CDU) i és una adaptació al català de l'obra:Dubuc. René. Exercices programmés sur la Classification Décimale Universelle.
Urgellès Bergadà Enginyers - URBER
Urgellès Bergadà Enginyers. Serveis Integrals d'Enginyeria i Legalitzacions. És una empresa ubicada a Reus però de àmbit nacional que neix per a cubrir les necesitats dels seus clients en serveis integrals d’enginyeria.
Ventanilla Única - Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial
Finestreta única de la directiva de serveis. Portal d’informació i tràmits online per a ciutadans i professionals de l’enginyeria tècnica industrial. Accessible amb DNI electrònic i certificat de la FNMT. Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials.

CerCAT © 1997. Una creació d'INTERVIC ®. Suport tècnic d'ILIMIT