INFERMERIA


en tot el CerCAT   en aquesta secció
Recerca Avançada  

 
CerCAT Índex d'Internet


WEBS relacionades amb el tema
5 serveis - ATS - Infermeres - Auxiliars geriatria - Fisiote
Serveis sanitaris a domicili,less 24 h, els 365 dies de l'any. Serveis: ATS-Infermeres, Auxiliars de geriatria, Fisioterapeutes, Puericultores, Cangurs, Babyssiting, Psicòlegs, material ortopédico....
Associació Catalana d’Infermeria
L'ACI és una associació professional catalana integrada per infermeres, infermers i estudiants d'arreu del pais amb l’objectiu de treballar per la salut. Provenen de diferents camps professionals. Treballen en nuclis grans de pobleció o en àrees rurals.
Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica
Entitat que pretén donar solucions al col·lectiu d'infermers i infermeres pediàtrics del nostre país en els àmbits laboral, tècnic, formatiu, preventiu, tractament i rehabilitació (secundària i terciària). Jornades i congressos, documents i publicacions.
Associació Catalana d'Infermeria de Salut Mental
ASCISAM és una associació de caràcter científic, docent i tècnic, que neix amb la finalitat de portar a terme activitats destinades al desenvolupament de la infermeria de Salut Mental. Vol ser un espai de trobada pels professionals de la Salut Mental.
Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral
Web oficial de l’ACITSL Es tracta d’una associació d’infermers i infermeres del treball, que tenim aa missió de donar suport a l’especialitat d’Infermeria del treball i al seu desenvolupament. Informació de les activitats, jornades, notícies i enllaços.
Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya
Web oficial de l’Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya - AIFiCC. Notícies relacionades, congressos i jornades, grups de treball, formació, publicacions, especialitat infermeria EfiC, enllaços vinculants u les dades de contacte.
Codi d'ètica i deontologia d'Infermeria de la Comunitat Valenciana
Tepresenta un “pacte social” entre la ciutadania i els professionals de manera institucionalitzada, del qual la societat els cedeix la facultat de desenvolupar aquesta activitat a condició que els professionals, als quals se'ls pressuposa la competència.
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Col.legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. El COIB és la institució que vetlla per la representació corporativa de les infermeres i els infermers. Pretén generar valor social i professional al col·lectiu i contribuir a millorar l’atenció a Catalunya.
Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona
Web oficial. Col·legi, gestions, serveis col·legials, professió, borsa de treball, formació, comissions, agenda, notícies, publicacions, i sala de Premsa. Ara comencem a treballar en els objectius que ens varem plantejar en els projectes de continuïtat.
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida
Pàgina oficial del Col.legi de Diplomats en Infermeria de Lleida. Junta de govern, publicacions, col·laboracions, llistat de medicaments exclosos de la SS, novetats, formulari d'alta online, notícies, actes, i consulta dels col·legiats de la demarcació.
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida - Blog
El blog oficial del Col.legi de Diplomats en Infermeria de Lleida. Junta de govern, publicacions, col·laboracions, llistat de medicaments exclosos de la SS, novetats, formulari d'alta online, notícies, actes, i consulta dels col·legiats de la demarcació.
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona
Web del Col·legi de diplomats en infermeria de Tarragona. El Col·legi junta de govern adreces i horaris seus de Tarragona i de Tortosa, revista, galeria d'imatges, contacta, memòria, codi deontològic, CIE, codi ètic, prestacions, borsa de treball, ...
Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona (COIB)
El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona és la institució que vetlla per la defensa i representació corporativa de les infermeres i els infermers, i pretén generar valor social i professional al col·lectiu. Col·legi, gestió, serveis i borsa treball.
Col·legi Oficial d'Infermeria de Castelló
Corporació de dret públic que té com a missió garantir als ciutadans la professionalitat dels infermers que, de forma habitual, els atenen en els seus ambulatoris, hospitals, mútues o empreses. Tots els infermers tenen l'obligació de col·legiar-se.
Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears
Informació col·legial, seus col·legials de Mallorca, Menorca, i Eivissa-Formentera, col·legiar-se, serveis, assessories, treball, professió, formació, recerca, àrea ciutadana, interacció social i ciutadana, notícies infermera virtual, webs de salut, ...
Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears
Institució que representa els infermers i infermeres i que pretén vetllar per la salut dels ciutadans i promoure el valor de la professió infermera com element pel desenvolupament d'una bona atenció sanitària, sociosanitària i social. Biblioteca.
Consell de la Professió d'Infermeria a Catalunya
El Consell es crea per Ordre del Departament de Salut, l’octubre de 2006. És un òrgan permanent de consulta i participació del col·lectiu infermer de manera que es reconeix la singularitat de l’exercici de la professió. Funcions i comissions.
Diccionari d’Infermeria
Diccionari que recull prop d’un miler de termes de l’àmbit de la infermeria, els més rellevants des d’un punt de vista actual, i en proporciona la denominació catalana, definició, equivalències en castellà, francès i anglès, i notes contextuals.
EnferTabac
EnferTabac (infermeria i tabaquisme) va néixer a l'any 2003 com la primera pàgina Web sobre tabaquisme per a infermeria en català. Guies, protocols i altres documents sobre el tabaquisme i el seu abordatge. Enllaços.
Escola d'Infermeria d’Andorra
Va iniciar la formació d'ensenyament en l'àmbit de la salut - infermeria - el curs acadèmic 1988-1989 amb un objectiu doble: Formar professionals que donin resposta a les necessitats de salut de la població, i garantir la formació permanent al país.
Escola Superior d'Infermeria del Mar
Web de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar, vinculada al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i adscrita a la Universitat Pompeu Fabra des del curs 2005-06. Formació avançada i de qualitat per a l’exercici competent de la professió d’Infermeria.
Escola Universitària de la Creu Roja
L’Escola d’Infermeria Creu Roja es crea l’any 1918. Impartia el programa del Ministeri de Guerra de 1917. L’Escola s’inspira en l’ideal i principis de Creu Roja: imparcialitat, independència, voluntariat, unitat, universalitat, humanitat i neutralitat.
Escola Universitària d'Infermeria del Mar
L'Escola va començar la seva tasca docent l'any 1975 impartint els estudis d'Ajudant Tècnic Sanitari. Els estudis acadèmics de diplomat d'infermeria segons els plans vigents, i la contribució de l'Escola a la formació continuada.
Facultat d'Infermeria de la Universitat de Lleida
Grau en Infermeria, en Fisioteràpia. Doble titulació: CAFE-Fisio, Màster en Educació per a la Salut, en Recerca en Salut. Doctorat en Salut. Formació Contínua. Titulacions extingides. Perfils, alumnes, PAS, PDI, antics alumnes, futurs alumnes, …
Facultat d'Infermeria i Podologia - Universitat de València
diplomatura en infermeria, aules de la Facultat de Medicina, estudis de diplomatura en podologia, titulació, Ciències de la Salut, Espai Europeu d'Educació Superior de Grau en Infermeria i Grau en Podologia, estudis d’Infermeria
Federació d'Associacions Professionals d'Infermeres i Infermers de Catalunya
Web de la FAPIC. Per mantenir la dignitat i el respecte a la nostra professió, la nostra veu unànime, ha d’estar present en qualsevol indret on hi hagi éssers humans. La salut és un dret fonamental de les persones que s'ha que protegir i respectar.
Fundació Universitària del Bages
Pàgina de la Fundació Universitària del Bages, estudis universitaris a Manrresa, adscrits a la UAB. Infermeria, fisioteràpia, podologia, empresarials i gestió i administració pública. També oferim cursos de postgrau i formació contínua. Estudis de grau.
Gemma Marquès
Infermera Nutrició Natural Integrativa. Puc dir orgullosa que sóc infermera vocacional. M’agrada cuidar a les persones. Des dels inicis de la meva vida professional em vaig interessar per aquelles disciplines que complementaven el que havia après…
Infermera virtual
Ofereix informació rellevant, suggeriments i consells que milloraran la seva capacitat per a tenir cura de la salut. El contingut d’aquesta web complementa però en cap cas substitueix el treball de la infermera ni el d’altres professionals de la salut.
Societat Catalana d'Infermeria i Salut Mental
SCISAM és una associació de caràcter científic, docent i tècnic, sense ànim de lucre, que neix amb la finalitat de portar a terme activitats destinades al desenvolupament de la infermeria de Salut Mental.
Societat Catalano Balear d'Infermeria
La investigació en infermeria és necessària per donar resposta a problemes reals en la cura de salut. Per ser capaços d’assumir aquesta activitat en el nostre país, els infermers i infermeres han de formar-se en metodologia científica, …

CerCAT © 1997. Una creació d'INTERVIC ®. Suport tècnic d'ILIMIT