CENTRES


en tot el CerCAT   en aquesta secció
Recerca Avançada  

 
ILIMIT Comunicacions. Serveis Internet.(93)7333375


WEBS relacionades amb el tema
Agència Catalana de Consum
Som un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Economia i Finances. Com a tal, tenim personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat d'obrar per acomplir les nostres finalitats.
Associació de Consumidors i Usuaris d'Andorra
L'Associació de Consumidors i Usuaris d'Andorra (ACU) va ser creada el 1994 per un grup de ciutadans preocupats per la defensa dels drets dels consumidors al Principat d'Andorra, tant dels ciutadans del país com de totes les persones que el visiten.
Centre Europeu del Consumidor de Barcelona CEC
Web del Centre Europeu del Consumidor (CEC) de Barcelona. Possibilitats que ofereix el mercat únic europeu i els vostres drets com a consumidors. Té la seva seu a l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya.
Confederació d’Associacions de Veïns i Consumidors de la Comunitat Valenciana
Objectius: la defensa, foment i millora dels interessos generals dels veïns/es en la seua qualitat d’usuaris i destinataris dels serveis i activitats urbanístiques, culturals, esportives, educatives, sanitàries, mediambientals, socials i econòmiques.
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball - Generalitat Valenciana
La Direcció General depén de l'Àrea de Seguretat Industrial i Consum. Desenvolupa i executa la política de la Conselleria en seguretat industrial i defensa dels consumidors i usuaris. Marc d’actuació, publicacions, notícies, serveis i consells.
Consum Rebel - Associació Joves Consumidors
Associació democràtica i progressista, que té per finalitat la defensa i promoció dels interessos i drets, individuals i col·lectius, dels joves en tant consumidors i usuaris, facilitar la seva formació i informació així com la seva representació.
Consumidors.org - Unió de Consumidors de Catalunya. UCC
Facilita l'accès a la informació a les persones consumidores i usuaries i, al mateix temps, donar a conèixer la tasca que desenvolupen les associacions que treballen aquests temes.
Direcció General de Consum del Govern Balear
Pàgines web de la Direcció General de Consum del Govern Balear, on hi podreu trobar informacions del vostre interès, avisos de noves ajudes i subvencions, indicacions a seguir en les tramitacions, etc.
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
La FCCUC és una eina de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Acull iniciatives de cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació i aliances. Assumeix un clar compromís social.
Juntes Arbitrals de Consum a Catalunya
Organisme de l'Agència Catalana del Consum i el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, encarregat de tramitar les reclamacions dels ciutadans de Catalunya. Resolució de conflictes per la mediació i l'arbitratge.
OCUC. Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
L'OCUC va néixer l'any 1979 per a informar, assessorar i protegir els consumidors i usuaris. Durant 25 anys hem fet moltes coses i hem estat la primera Organització de Consumidors declarada d'utilitat pública. Programa radiofònic de l'OCUC i WWR.
Prop - Generalitat Valenciana
Projecte que consisteix en una xarxa d'oficines, on el ciutadà es puga dirigir per a realitzar diferents operacions: sol·licitar informació general sobre els expedients administratius, iniciar nous expedients administratius i d’altres temes, etc.
quinspreus.cat - les novetats del consumidor responsable
quinspreus.cat - Les novetats del consumidor responsable i tot el que té relació amb el consum a les terres de parla catalana. Al portal hi ha notícies d’actualitat, informacions, entrevistes, indicadors, temes de consum i vincles relacionats.
Unió de Consumidors de Catalunya
Associació nascuda de la federació d’alimentació de l’UGT per la desprotecció dels treballadors/res davant els fraus alimentaris dels anys 70. Serveis especialitzats en defensa dels interessos generals de las persones consumidores.

CerCAT © 1997. Una creació d'INTERVIC ®. Suport tècnic d'ILIMIT