INSTITUCIONS


en tot el CerCAT   en aquesta secció
Recerca Avançada  

 
Pc Hardware


WEBS relacionades amb el tema
Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
Consorci de recerca d’estructures i dinàmiques poblacionals, creat al 1984 per la Generalitat de Catalunya i l’UAB. Recerca i formació. Cursos, seminaris i publicacions. Banc de dades, biblioteca, centre de documentació, hemeroteca i bibliografia.
Departament d’Estadística d’Andorra
El Departament d’Estadística, adscrit al Ministeri de Finances del Govern d’Andorra, recull, tracta, analitza i difon les dades estadístiques de l’economia i a la societa andorrana. Àrea d’informació, de documentació, d’estudis i d’estadística.
Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
Teoria i pràctica de la recollida de dades i en les anàlisis i presentacions per convertir-les en informació útil. Estadístiques de Barcelona: accidents de trànsit i laborals, actes esportius populars, economia, empreses, mercantil, ...
Estadística Ajuntament d’Alacant
Gestió del padró d'habitants, emissió d'informes i certificats, elaboració, rectificació del Cens Electoral, guia oficial de Carrers de la Ciutat, expedients de denominació de vies públiques, planimetria, nomenclatura, demarcació territorial, ...
Idescat. Institut d'Estadística de Catalunya
Estadística bàsica territorial de Catalunya per sectors: població, economia, societat i territori. Consultes a bases de dades sobre diferents àmbits. Organització Idescat, publicacions, institucions oficials, ...
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Estadistiques sectorials: territori i medi ambient, demografia, socials, economia i estadístiques generals: històric, fitxes municipals, cartografia, monografies i publicacions, assessorament i legislació. Llibreria virtual i organigrama.
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Entitat on conflueixen els interessos de la universitat i l'administració pública per a l'anàlisi de qüestions econòmiques, socials i territorials en àmbits urbans, metropolitans i regionals de Catalunya. Més de 20 anys d’estudis sobre la ciutat.
Institut Valencià d'Estadística peGV
Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Informació estadística oficial del País Valencià, dels seus territoris i àmbits sectorials: economia, demografia, societat i cultura, mediambient, indústria, població, municipis, cunjuntura, llengua...
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa
Terrassa en xifres. Població: 201.442 habitants. Població activa, treballadors assalariats i autònoms, taxa d'atur, activitats econòmiques, empreses, exportacions de les empreses, renda bruta familiar, superfície verda urbana i estudiants universitaris.
Oficina d'Estadística Ajuntament de València
Forma part del Servei d'Informació al Ciutadà, creada l'any 1985, té com a objectiu la producció i difusió d'informació estadística sobre la ciutat de València, per posar-la a disposició de l’administració municipal i d’organismes o ciutadans.
Seminari d'Estudis de la Població al País Valencià
Entitat que fomenta els estudis científics sobre la població valenciana. Informació del seminari i sobre temes relacionats amb la demografia, tant històrica com actual. Publicacions, activitats, intercanvi bibliogràfic, intercanvi…

CerCAT © 1997. Una creació d'INTERVIC ®. Suport tècnic d'ILIMIT