LLEIS


en tot el CerCAT   en aquesta secció
Recerca Avançada  

 
Pc Hardware


WEBS relacionades amb el tema
Codi de Família
Pàgina informativa del Codi de Família. Actualitzat per l'Àrea de Dret civil de la Universitat de Girona. Si ho preferiu, podeu consultar la versió en format pdf del text complet de la llei. També podeu consultar un Índex detallat.
Constitució d'Andorra
El poble andorrà, amb plena llibertat i independència, i en exercici de la seva pròpia sobirania. Decidit a perseverar en la promoció de valors com la llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social, …
Declaració Universal de Drets Lingüístics
Aprovada a Barcelona l'any 1996. El Comité de Seguiment vetlla pel document en el seu camí cap a la UNESCO. En els fonaments de la Declaració hi ha el principi bàsic de la igualtat de tots els pobles i totes les llengües, que tenen els mateixos drets.
El Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya
Programa de la Generalitat de Catalunya, per la restitució de la memòria històrica de la lluita per la democràcia al nostre país. En el marc del programa neix el col·loqui internacional Memorial Democràtic: polítiques públiques de la memòria.
Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006
Text complet de l'Estatut d'autonomia vigent des del 9 d'agost de 2006. Aquesta llei va ser referendada per la ciutadania el 18 de juny de 2006 i substitueix l'Estatut de Sau, que datava de 1979.
Formulari de Dret de Família
Novetat editorial elaborada per la Comissió de Normalització Lingüística del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, d'acord al nou Codi de família de Catalunya i la nova Llei de parelles de fet.
Legislació Civil Catalana
Compilació del dret civil de Catalunya. Codi de successions per mort en el dret civil de Catalunya. Legislació sobre altres matèries. Estatut d'Autonomia de Catalunya. Compilació del dret civil de Catalunya. Codi de família.
Llei de l'habitatge
Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge (DOGC núm. 1541, de 15-01-1992). Pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG amb el suport del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Llei de Marques del Principat d'Andorra
La protecció dels signes distintius que permeten diferenciar els productes o els serveis, definits en aquesta norma com a marques de productes o marques de serveis, endemés de constituir un dels actius de més valor del patrimoni d'una societat-individu.
Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears
Llei de Normalització Lingüística, aprovada pel Parlament de les Illes Balears l'any 1986. El català és la llengua pròpia de les Illes Balears i ha estat sempre l'instrument amb què els illencs han fet les seves màximes aportacions a la cultura.
Llei de Patents a Internet
Llista d'accions que ha de fer el Parlament Europeu i d'altres institucions. Urgim al Parlament Europeu i al Consell Europeu que rebutgin la proposta de directiva COM(2002)92 2002/0047. Signataris. Preguntes, coses a fer, i com podeu ajudar.
Llei de Política Lingüística a Catalunya
Normativa catalana actual. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Està composada per sis capítols i les disposicions addiccionals i transitòries. Principis generals. L'ús institucional. L'ensenyament, …
Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional del la República Catalana
Llei 20/2017 del 8 de setembre, de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Disposicions generals, territori i nacionalitat, successió d'ordenaments i administracions, drets i deures, sistema institucional, Parlament, presidència, govern …
Llei del Català de 1997
Text íntegre de la Nova Llei del català, que va ser aprovat dimarts 30-12-97. Recull les deu esmenes redactades pels quatre grups que hi han donat suport i que inclouen les modificacions recomanades pel Consell Consultiu.
Llei d'Unions Estables de Parella
La parella de fet heterosexual ja ha merescut l'atenció de la nostra legislació en alguns aspectes parcials referents a la filiació, a l'adopció i a la tutela. Efectivament, sobre la base de l'aprofundit estudi jurídic que s'ha dut a terme …
Nouestatut - Reforma Estatut Illes Balears
Pàgina del Nouestatut - Reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. REIB - Reforma Estatut Illes Balears: web de procés de reforma de l'estatut i de difusió del nou estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Pena de Mort.
Informació del Ricón del Vago, apaortada per Gloria Torres De Torregrossa. Principis ètics dels drets humans. Arguments: a favor i en contra. Compensació. Ordre social. Medicina. Supressió. L'error judicial.. Esmena.
vLex
Portal que conté tota la informació jurídica, en un únic sistema de cerca per categories. 16.695 clients 27.179.112 documents 93 editorials 13 idiomes 126 països. Accedeix a vLex de la forma que més et convingui des de 0€ al mes.

CerCAT © 1997. Una creació d'INTERVIC ®. Suport tècnic d'ILIMIT