TECNICA


en tot el CerCAT   en aquesta secció
Recerca Avançada  

 
Pc Hardware


WEBS relacionades amb el tema
Apunts de Física Estadística
Apunts de l'assignatura de Física Estadística. En format postscript i PDF. Dades de l’assignatura: Objectius docents, continguts, bibliografia bàsica, criteris i formes d'avaluació, ... Jordi Ortín coordinador.
Base de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Des del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya - CBUC, estadística bàsica de Catalunya; demografia, economia i qualitat de vida, conjuntura econòmica. Estadística teritorial i consulta interactiva d’estadístiques.
Buscant informació: guies temàtiques - Estadística
Recursos per a l'ensenyament i la recerca de l'estadística. Teoria i metodologia, dades estadístiques, guies temàtiques relacionades, llibres del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial i recursos útils sobre estadística.
CCI de Perpinyà i dels Pirineus-Orientals
Lloc que agrupa i posa a disposició dels internautes dades estadístiques, informacions econòmiques i estudis relatius als Pirineus-Orientals. Punts de referència econòmics; Cartografia dels territoris; dades econòmiques i estadístiques associades.
DSpace.E-prints - Estadística i investigació operativa i matemàtiques
Col·leccions d'aquesta comunitat dels Serveis de Biblioteques i Documentació de la UPC. Documents de DSpace.E-prints que es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament per Internet. Estadística i Investigació Operativa i Matemàtiques.
Estadística - Viquipèdia
És la ciència matemàtica dedicada amb la recopilació, anàlisi, interpretació i representació de dades. S'utilitza en diverses disciplines acadèmiques, de les ciències físiques a les ciències socials i humanitats. Estadística descriptiva i inferencial.
Estadística aplicada a les Ciències Socials - UB
Programa d’aquesta asignatura que intervé en diferents carreres de ciències socials. La inferència estadística. Anàlisi combinatòria. ... Blalock, HM (1966) Estadística social. Mèxic, Fondo de Cultura Económica. ...
Estadística descriptiva
Introducció: Dades i sèries estadístiques, classificació de les dades, descripció d'una sèrie, representació gràfica, diagrames causa-efecte. Pàgina web de n'Arnau Mir. Departament de Matemàtiques i Informàtica - Universitat de les Illes Balears.
Estadística inferencial
L'estadística descriptiva basa l'estudi en les mostres i la tasca de ... La missió principal de l'estadística inferencial és, mitjançant una mostra representativa de la població, treure'n conclusions de les característiques. Arnau Mir.
Estadística. Assignatura UOC
Programa assignatura i guia didàctica de l’assignatura d’estadística de la UOC, Universitat Oberta de Catalunya: Descripció objectius, continguts per mòduls i materials dels que disposa l’assignatura en la forma d'estudis virtuals.
Glossari d'Estadística
Vocabulari comentat, del laboratori virtual per a estudiants de batxillerat. Distribucions unidimensionals i bidimensionals, combinatòria, càlcul de probabilitats, probabilitat condicionada, distribució binominal, distribució normal, … Edu365.
Laboratori d’Estadística - Exemples estadístics
Exercicis, simulacions, ... L'estadística és la part de les matemàtiques més emprada per anàlisis el Ciències Socials. Exercicis, simulacions, glossari, personatges, vincles. Lineal - Potencial, Exponencial, Logarítmica, Sinusoïdal, …
Matemàtiques i estadística :: Estadística aplicada
Bibliotècnica per matèries: Estadística aplicada, estadística matemàtica, geometria, investigació operativa, lògica matemàtica, matemàtica aplicada a les ciències, matemàtica discreta, matemàtica financera, probabilitat, topologia, ...
Qüestiió (Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa) - IDESCAT
Va ser publicada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb el nom estès de Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informàtica i Investigació Operativa. Números publicats i cerques. RACO.
Saint-Arnac
Dades estadístiques del municipi de Centernac, a la comarca de la Fenolleda (Catalunya Nord). Divisions administratives, demografia, fiscalitat, comerç, activitats, allotjaments, i altres dades. Dependència CCI de Perpinyà i Pirineus Orientals.
Una introducció a l’estadística bayesiana
Des de La Universitat de València, article del butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. L’aproximació bayesiana a la inferència estadística està basada en ... L’estadística bayesiana només necessita les matemàtiques de la teoria de la ...
Vocabulari d'estadística
Pàgina, en format PDF, que conté el vocabulari temàtic d’estadística català-castellà. Elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. La Comissió de Normalització Lingüística de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

CerCAT © 1997. Una creació d'INTERVIC ®. Suport tècnic d'ILIMIT