UNIVERSITATS


en tot el CerCAT   en aquesta secció
Recerca Avançada  

 
Pc Hardware


WEBS relacionades amb el tema
Biblioteca de la UPF - Estadística
Directori de recursos internacionals d’estadística. Organitzacions, associacions i centres d'investigació, Universitats, estadístiques econòmiques i instituts oficials, llistes de discussió, conferències i congressos. Catàleg i bases de dades.
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola UB
Pàgina del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona: Inclou informació del membres del departament, activitat docent, recerca i d'altres activitats..
Departament d'Estadística - UB
Pàgina del Departament d'Estadística de la Facultat de Matemàtiques de l’UB. Presentació del Departament i del professorat i personal d'administració. Grups de recerca i docència del departament. Cursos.
Departament d'Estadística i Investigació Operativa - UPC
Pàgina dirigida principalment als professors i estudiants d'assignatures del departament. Informació: Mètodes estadístics a l'enginyeria I, mètodes estadístics a l'enginyeria II i estadística (enginyeria química). Sistema d'autoavaluació.
Facultat de Matemàtiques i Estadística - UPC
La Facultat de Matemàtiques i Estadística va iniciar les seves activitats el curs 1992-93 impartint per primer cop el primer curs dels estudis de la Llicenciatura de Matemàtiques, i incorporant també els estudis de la Diplomatura d'Estadística.
Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional
Grup de primera línia i reconegut prestigi, del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB. També és al Parc Científic de Barcelona i a l’Espai de Recerca en Economia.
Grup de Recerca d'Estadística i Anàlisi de Dades - UdG
Grup de recerca especialitzat en l'anàlisi estadística de les dades composicionals. En els àmbits de Geologia, Petrologia, Química, Economia, Arqueometria, etc. el col·laboració amb la xarxa de professors i investigadors d’Universitats d’arreu d’Europa.
Observatori del Cooperativisme a Catalunya
L'Observatori del Cooperativisme de Catalunya neix amb la voluntat de fer visible a les administracions, a l'entorn empresarial i a la societat en general, el pes i la dimensió que té i tindrà el Cooperativisme en el teixit econòmic i social de Catalunya.
Servei d'Estadística de la UAB
Servei cientificotècnic que coordina i potencia les activitats relacionades amb l'estadística i assessora als grups de recerca de la UAB. Notícies d'estadística, formació, materials, secció Studen (concurs d’estadística). Cursos.

CerCAT © 1997. Una creació d'INTERVIC ®. Suport tècnic d'ILIMIT