CerCAT Codi Simple

Per ficar el mecanisme de recerca del CerCAT, simple, (no dòna accès a triar els camps de la recerca) a les vostres pàgines, cal ficar la seguent directiva. Per no etivocar-vos, seleccionar tot el codi amb el ratolí i utilitzeu l'opció copiar del menú edició del vostre navegador, seguidament enganxeu-lo sobre la vostra pàgina.

<!---Inici del Codi de Recerca a CerCAT des d'aquesta pàgina--->
<center> <TABLE WIDTH=450><TR>
<td BORDER=0 bgcolor="#FFC286"align="center" colspan="2" width="40%">
<font color="#840042" size="3" face="arial"><br><br>
Recerca a <a href="http://www.cercat.com">
<img src="http://www.cercat.com/img/cercat/cercat1.gif"border=0"></a>
El <b>Cer</b>cador en <b>CAT</b>alà.</font>
<font color="#840042" size="2" face="arial"><p>
Introduir una o més paraules de qualsevol camp de <b>CerCAT</b>.</font>
<form action="http://www.cercat.com/cgi-cercat/templates/results.cfm"method="POST"><P>
<input type="text" size="30" name="cercat__descripcio">
<font color="#840042" size="2" face="arial">
<input TYPE="image" SRC="http://www.cercat.com/img/boto.gif" ALIGN="ABSMIDDLE" BORDER="0" WIDTH="45" HEIGHT="22">
<input TYPE="hidden" NAME="search" value="ok">
<input TYPE="hidden" NAME="buscar" value="tot"> <br> 
</form>
</td></tr></table>
</center> <!---Fi del Codi de Recerca a CerCAT des d'aquesta pàgina--->


El Resultat és:Recerca a El Cercador en CATalà.

Introduir una o més paraules de qualsevol camp de CerCAT.


 


CerCAT Recerca per Camps

Per ficar el mecanisme de recerca amb discriminació de camps a CerCAT, a les vostres pàgines, cal posar aquesta directiva:

<!---Inici Recerca de CerCAT des d'aquesta pàgina--->
<center><table WIDTH=500><tr>
<td BORDER=0 bgcolor="#FFC286"align="center" colspan="2" width="40%">
<font color="#840042" size="3" face="arial"><br><br>
Recerca a <a href="http://www.cercat.com"> <img src="http://www.cercat.com/img/cercat/cercat1.gif"border=0"></a> El <b>Cer</b>cador en <b>CAT</b>alà.</font>
<font color="#840042" size="2" face="arial"><p> Introduir una o més paraules i escollir el camp a <b>CerCAR</b>.</font>
<form action="http://www.cercat.com/cgi-cercat/templates/results.cfm" method="POST"><p>
<font color="#840042" size="2" face="arial">
<input type="text" size="20" name="cercat__descripcio">
<font color="#840042" size="2" face="arial">
<INPUT TYPE="image" SRC="http://www.cercat.com/img/boto.gif" ALIGN=ABSMIDDLE BORDER=0 >
      
<SELECT NAME="buscar">
<option value="tot">En tots els camps</option>
<option value="titol">Només en el títol</option>
<option value="url">Només en la URL </option>
<option value="claus">Només en les paraules claus</option>
<option value="descrip">Només en la descripció</option>
</SELECT><br><p>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="search" value="ok"><br> 
</td></tr></table> </center> <p><br>
<!---Fi de la Recerca de CerCAT des d'aquesta pàgina--->


El resultat és:Recerca a El Cercador en CATalà.

Introduir una o més paraules i escollir el camp a CerCAR.

      


 CerCAT Codi sense Logotip

CerCAT Codi sense Logotip. Si voleu una cosa més corrent sense complicacions, cal posar la seguent directiva:

<!---Inici Recerca de CerCAT des d'aquesta pàgina--->
<center>
<form action="http://www.cercat.com/cgi-cercat/templates/results.cfm" method="POST">
<font face=arial size=2>Cercar a <a href="http://www.cercat.com">
<font face=arial size=2>
CerCAT
</font> </a> <br>
<input type="text" size="15" name="cercat__descripcio" MAXLENGTH="40">
<INPUT TYPE="image" SRC="http://www.cercat.com/img/boto.gif" ALIGN=ABSMIDDLE BORDER=0>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="search" value="ok">
<input TYPE="hidden" NAME="buscar" value="tot">
</form>
</center>
<!---Fi de la Recerca de CerCAT des d'aquesta pàgina--->

El Resultat:

Cercar a CerCAT

CerCAT © 1997. Una creació d'InterVic ®. Suport tècnic d'ILIMIT