C o n s t r u i m    S
o l u c i o n s    I n t e r a c t i v e s


                    La presència a Internet de
                      qualsevol organització ha de
                         tenir clar un primer objectiu:
                          no si val només a ser-hi, cal
                           treure profit d'aquest nou
                            espai global.

                             Si sou exigents amb la vostra
                             comunicació impresa, cal que
                            ho sigueu també en el món
                          digital. Empreses com
interVic ,
                        acostumades a treballar en el
                      nou medi, aportant tecnologia,
                   imaginació i una sòlida
               experiència us hi poden ajudar.