és manté gràcies a la dedicació i aportació ecomòmica de seu autor, el treball dels col.laboradors i altres col.laboracions esporàdiques.
No tenim cap vinculació a organs oficials, ni cap ajud econòmic.


Direcció i coordinació: Xavier Molera de l'Osona. Col-laboracions: Miqui Sànchez. Palma de Mallorca. Jordi Alcalde de Barcelona. Manel Barberán. Vallcarca, Barcelona. Voro. De Xàbia al País Valencià. David De Montserrat. Girona. Rafael Bosch. De Mallorca.