LLIBRERIES

 

 Presčncia del Catalŕ al Món, és el primer directori de recursos d’Internet en llengua catalana, creat l’any 1996 per Xavier  Molera. El portal segueix actiu de forma presencial perň sense notícies, ni s’admeten ni s’actualitzen nous recursos. Per a registrar la vostra web us remetem a CerCAT el primer cercador en catalŕ de l’actualitat i qui va quedar-se la base de dades de  
 

LINCAWEB
 

LLENGUA CULTURA CIČNCIES GEOGRAFIA POLÍTICA EDUCACIÓ UNIVERSITAT PUBLICACIONS ARTS
INTERNET RADIO·TV ENTITATS MUSICALS ESPORTS COMERCIAL PERSONALS COMPUTADORS OCI

NOUS URL'S, MODIFICAR, ETC...WEBMESTRE