ESPORTS D'AVENTURA I LLEURE

 

 Presència del Català al Món, és el primer directori de recursos d’Internet en llengua catalana, creat l’any 1996 per Xavier  Molera. El portal segueix actiu de forma presencial però sense notícies, ni s’admeten ni s’actualitzen nous recursos. Per a registrar la vostra web us remetem a CerCAT el primer cercador en català de l’actualitat i qui va quedar-se la base de dades de  
 

LINCAWEB
 

LLENGUA CULTURA CIÈNCIES GEOGRAFIA POLÍTICA EDUCACIÓ UNIVERSITAT PUBLICACIONS ARTS
INTERNET RADIO·TV ENTITATS MUSICALS ESPORTS COMERCIAL PERSONALS COMPUTADORS OCI

NOUS URL'S, MODIFICAR, ETC...WEBMESTRE